• 1
 • 2
 • 3
streda, 06 september 2017 16:32

OMD Boccia sústredenie Čičmany 2017 - vyhodnotenie

Napísal(a)

V dňoch 13. až 17. augusta 2017 sa v priestoroch penzióna Bystrík v Čičmanoch uskutočnil 6. ročník Boccia sústredenia v Čičmanoch. Podujatie je organizované klubom OMD Farfalletta Žilina v spolupráci s BASHTO.

Podujatia sa zúčastnilo 14 hráčov zo všetkých kategórií klasickej boccie  BC1 až BC4 a hráči integrovanej boccie BCi. Spolu s hráčmi sa podujatia zúčastnili ich asistenti a organizačný tím.

Hráči trénovali trojfázovo:

 • doobeda prebiehali tréningové cvičenia zamerané na konkrétnu hráčsku zručnosť – hádzať vybraným smerom (kuželky) a hádzať do vybranej vzdialenosti (poličky),
 • poobede prebiehal turnaj jednotlivcov:  hráči boli rozdelení podľa výkonnosti do dvoch kategórií (A - výkonnejší, B - s nižším výkonom) a paralelne prebiehali 2 turnaje pre každú kategóriu zvlášť a to systémom zápasy v skupinách a postup do finále – jack bol stále umiestňovaný asistentom do inej časti kurtu (modifikovaný zápas)
 • pred a po večeri prebiehal turnaj tímov v integrovanej boccii, v ktorom súťažilo 7 tímov zložených z hráčov a ich asistentov systémom každý s každým.

Výsledky hráčov v prvej tréningovej fáze boli kvantifikované a hráči boli usporiadaní do tabuľky podľa úspešnosti. Svoje výsledky v tréningových aktivitách si zapisovali do tréningového listu hráča. V kuželkách mohli získať maximálne 72 bodov v poličkách 48 bodov.

Najlepšími hráčmi tréningovej časti sa stali: 1. Ferko Fábry (45%), 2. Ľuboš Kondela (43%) a 3. Michal Tižo (34%). Ferko Fábry si tak obhájil titul z minulého roka a putovný pohár najlepšieho hráča tréningu ostáva u neho. Poradie ostatných hráčov ako aj podrobnejšie údaje o ich výkone prináša nasledovná tabuľka:

Dni

14.8.2017

16.8.2017

Celkový počet získaných bodov

Celková percentuálna úspešnosť

Pondelok

Streda

KUŽELKOVÝ DEŇ

POLIČKOVÝ DEŇ

Hráči

Počet získaných bodov na deň

1

František Fábry

23,5

30

53,5

45%

2

Ľuboš Kondela

23

28

51

43%

3

Michal Tižo

21,5

19,5

41

34%

4

Barbora Matejčíková

25,5

13,5

39

33%

5

Mária Smolková

25

10

35

29%

6

Ľubomíra Niklová

15,5

10,5

26

22%

7

Romana Zásvalová

9

12,5

21,5

18%

8

Martin Rom

8

13,5

21,5

18%

9

Michal Vandlík

10,5

10,5

21

18%

10

Lýdia Lazová

9,5

8

17,5

15%

11

Peter Vavrica

13,5

3

16,5

14%

12

Peťo Osvald

3

2,5

5,5

5%

13

Richard Hlinka

1

4

5

4%

14

Zuzka Pilarčíková

0

2,5

2,5

2%

Turnaj jednotlivcov v modifikovaných zápasoch bol vyhodnotený v kategórii A a B.

Víťazmi v kategórii A sa stali:

 1. Michal Tižo
 2. Ľuboš Kondela
 3. Ferko Fábry

Víťazmi v kategórii B sa stali:

 1. Romana Zasvalová
 2. Martin Rom
 3. Richard Hlinka

Víťazi turnaja jednotlivcov boli ocenení medailami a ďalšími vecnými cenami. Podrobné výsledky zápasov v skupinách a finále ukazujú tabuľky v prílohe.

Do turnaja tímov v integrovanej boccii nastúpilo 7 tímov v zložení:

i-boccia

Hráči

Tímy

Názov tímu

z A skupiny

z B skupiny

z asistentov

z náhradníkov

Skupina A

Tím 1

Šťavnatí potomkovia

Peter Vavrica

Michal Vandlík

Dominika Baxová

Adriana Vandlíková

Tím 2

Nadupané turbo

Mária Smolková

Lýdia Lazová

Viera Ďurošková

Jaroslav Štofanek

Tím 3

Potulní Speváci

František Fábry

Peťo Osvald

Milan Ivan

Tomáš Malý

Tím 4

Žiarivé motýle

Barbora Matejčíková

Richard Hlinka

Milada Golierová

 

Skupina B

Tím 5

Rozkošní hráči

Ľuboš Kondela

Zuzka Pilarčíková

Filipko Kondela

Jozef Kosnáč

Tím 7

Divoké šelmy

Michal Tižo

Romana Záslavová

Janka Tižová

Evka Proroková, Barborka

Tím 8

All exclusive

Ľubomíra Niklová

Martin Rom

mama Romová

Ľubka Figurová

Víťazi turnaja tímov v integrovanej boccii sa stali: 1. Divoké šelmy, 2. All exclusive a 3. Žiarivé motýle. Víťazi turnaja tímov boli ocenení Výhernými pohármi a ďalšími vecnými cenami. Podrobné výsledky zápasov nájdete v prílohe správy.

Pomer povinností v rámci tréningu boccia a voľného času, program bol vyvážený. Účastníci boccia sústredenia mali dostatok voľného času – delenie na skupinu A a B umožňovalo hráčom z jednej skupiny užiť si voľna, kým tá druhá trénovala – ktorý mohli využiť prechádzkami po Čičmanoch, či priateľským rozhovorom. Utorok bol dňom, kde boli niektoré tréningové aktivity nahradené voľnom – to účastníci využili na návštevu Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej ako aj exteriérovou bocciou na trávniku v priestore Kaštieľa v Čičmanoch. Spestrením sústredenia bola stolová hra schoelen („šúlen“), zápasy v ktorej prebiehali medzi účastníkmi počas celého sústredenia.

Tretia fáza tréningu – integrovaná boccia tímov – je už tradične najživšou časťou sústredenia. Jednak sa súťaže zúčastňovali všetci účastníci – hráči aj s asistentmi – ale samotná hra tímov je bohatá na sociálnu interakciu, keďže hráči musia medzi sebou komunikovať, ak chcú v hre uspieť. V tejto časti tréningu takisto nebol kladený dôraz na 100% dodržiavanie pravidiel boccie – asistenti BC3 sa mohli pozrieť po odhode do kurtu, na prešľapy v boxoch sa upozorňovalo, ale netrestali sa, súperi si mohli navzájom komentovať hru a nebolo to chápané ako vyrušovanie a tréner mohol radiť hráčom pri jednotlivých hodoch.

Po 3 fáze tréningu nasledoval voľný program, ktorý časť účastníkov využila na spoločenské hry – v tomto roku sa hitom spoločenských hier stal schoelen. Iní účastníci si posedeli v družných debatách a tí unavenejší sa nenápadne vzdialili na svoje izby.

Atmosféra sústredenia bola priateľská – až na drobné nedorozumenia ohľadom nedodržiavania časového rozpisu tréningových fáz niektorými menej disciplinovanými účastníkmi – a účastníci z neho odchádzali obohatení o športové zručnosti, ako aj o dobre strávený čas s priateľmi.

6. ročník boccia sústredenia v Čičmanoch bol zakončený slávnostným odovzdávaním množstva vecných cien.

Ondrej Bašták Ďurán
tréner boccia sústredenia

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Simple Image Gallery Extended

Media

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Sme distribútori výrobkov dánskej firmy Handi Life Sport na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výrobu športových pomôcok pre hendikepovaných, zvlášť na šport boccia.

Sme ľudia, ktorí sa venujú športu boccia po stránke organizačnej, trénerskej, asistenčnej i propagačnej.

Kontaktujte nás

Ondrej Bašták-Ďurán
BASHTO SPORTS

Pionierov 607

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

 

+421 949 737 543

info@parahry.sk

SK29 1100 0000 0029 2790 3175